Dániel jövendölései a patrisztikus irodalomban. Krisztológiai értelmezések Dániel könyvének szöveghelyeire

Parlagi Gáspár

A cikk online olvasása PDF formátumban

A cikk letöltése PDF formátumban